• Google+でシェア

福井県福井市

幼稚園数・在園者数推移(合併市町村含む)項目名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
幼稚園数(園) 46 46 46 0 46 46 45 45 45 45 39 37 32
幼稚園在園者数(人) 2,979 2,929 2,876 0 2,590 2,634 2,565 2,573 2,530 2,494 1,682 1,645 1,267

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

小学校数・児童数推移(合併市町村含む)項目名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
小学校数(校) 53 53 53 0 53 53 53 53 53 53 53 53 52
小学校児童数(人) 15,748 15,615 15,480 0 15,406 15,137 14,903 14,748 14,711 14,550 14,492 14,571 14,054

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

小学校教員数・児童数推移(合併市町村含む)単位:人
項目名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
小学校教員数 916 925 919 0 923 926 920 937 947 941 957 969 940
小学校児童数 15,748 15,615 15,480 0 15,406 15,137 14,903 14,748 14,711 14,550 14,492 14,571 14,054

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

中学校数・生徒数推移(合併市町村含む)項目名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
中学校数(校) 28 28 28 0 28 28 28 28 28 29 29 29 28
中学校生徒数(人) 8,062 7,914 7,898 0 7,609 7,807 7,904 7,835 7,776 7,673 7,726 7,583 7,135

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

中学校教員数・児童数推移(合併市町村含む)単位:人
項目名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
中学校教員数 569 581 586 0 566 584 579 605 613 608 616 608 593
中学校生徒数 8,062 7,914 7,898 0 7,609 7,807 7,904 7,835 7,776 7,673 7,726 7,583 7,135

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

高等学校数・生徒数推移(合併市町村含む)項目名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
高等学校数(校) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
高等学校生徒数(人) 11,493 11,313 11,070 10,922 10,808 10,849 10,836 10,935 10,990 11,184 11,185 11,108 10,971

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる